Museum 'Het Land van Strijen'

 

Verenigingsblad

De Heraut is het verenigingsblad van de oudheidkundige vereniging “Het Land van Strijen”.
Met dit blad worden de leden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de vereniging.

Er staan vaak ingezonden stukken in van leden en de werkgroepen kunnen hun bevindingen erin laten plaatsen. Zo nodig vult de redactie de resterende ruimte op. Mocht u een artikel willen plaatsen wat over de geschiedenis van Strijen gaat dan kunt u dit zenden aan de redactie van dit blad. Wel behoud de redactie zich het recht voor artikelen die niet met Strijen te maken hebben of storend zijn, niet te plaatsen. Mocht er geen ruimte meer zijn in het blad dan kan het artikel in een volgende uitgave geplaatst worden. Over het algemeen worden deze artikelen integraal geplaatst en blijft de inhoud voor rekening van de aanbieder.

Het blad is voor de leden en sponsoren gratis en verschijnt 3 keer per jaar.
Voor informatie uit deze bladen kunt u terecht onder de kop Archief/ Heraut Digitaal.

Uitgaven jonger dan 1 jaar worden niet op de website gepubliceerd maar zijn, voor niet leden, te koop in het museum of bestellen via een e-mail naar de redactie. De kosten voor losse nummers bedraagt € 3,50 excl. eventuele verzendkosten.

E- mail naar de redactie, klik hieronder.