Museum 'Het Land van Strijen'

 

Lidmaatschap

Leden van de vereniging

Zoals uit de tenaamstelling al blijkt is er sprake van een vereniging. En die kent, anders dan bij een stichting, leden. De leden bepalen in feite het wel en wee van de vereniging. Zij kiezen het bestuur en stellen de door het bestuur opgestelde Begroting en Jaarrekening vast.

Om de rechten van de leden te kunnen uitoefenen wordt er jaarlijks in de maand oktober een ledenvergadering gehouden, waarvoor alle leden worden uitgenodigd. In deze vergadering hebben de aanwezige leden de mogelijkheid om van hun stemrecht gebruikt te maken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de statuten van de vereniging, die in het museum ter inzage liggen.

Lidmaatschap met ingang van 1 jan. 2023 € 22,50 per jaar
Toegangsprijs 17 jaar en ouder € 2,- / Leden gratis

Leden ontvangen gratis het verenigingsblad “De Heraut van Strijen”

Voor aanmelden of vragen over lidmaatschap een Email sturen t.a.v. Jasper de Geus .