Museum 'Het Land van Strijen'

 

Bebouwing en Bewoners

Bebouwing en Bewoners geschiedenis

Het onderzoek naar de bebouwing en bewoners geschiedenis betreft in hoofdzaak gebouwde objecten en hun bewoners binnen de voormalige gemeente Strijen. Maar ook niet bewoonde objecten zoals sluizen, gemalen, molens, enz. komen voor onderzoek in aanmerking. De voor de bebouwing geschiedenis bestaande belangstelling betreft veelal oude en / of monumentale panden met vragen zoals: wanneer gebouwd door wie bewoond, wat was de functie, wanneer afgebroken, enz.

Belangstellenden voor deze gegevens zijn o.a. de Commissie Cultureel Erfgoed van de Gemeente Hoeksche Waard en nieuwe bewoners /eigenaren van oudere panden die belangstelling hebben voor de geschiedenis van het pand en zijn vroegere bewoners. Ook is er regelmatig belangstelling voor deze gegevens door personen die de familiegeschiedenis uitzoeken en vragen hebben zoals: mijn opa (of andere voorouder) heeft gewoond in huis nr. waar was dat ? Bestaat het huis nog, enz.

De onderzoekresultaten worden in overzichtelijke lijsten vastgelegd. Er is een nauwe samenwerking en overleg met de werkgroep Landbouw.

Geraadpleegde bronnen voor onderzoek zijn o.a.

De huisnummeraanduiding genoemd in geboorte- en overlijdensakten, notariële akten, bewonerslijsten van gemeente, bevolking register, wijk register, kadaster gegevens, lijsten vertrokken of ingekomen personen enz.

Uw vragen m.b.t. Bebouwing en bewoners

Stuur een E-mail met de volgende gegevens: Naam, adres en een duidelijke omschrijving van de gezochte gegevens met vermelding welke gegevens u al bezit en uit welke bron deze afkomstig zijn. Vragen met onvoldoende achtergrondinformatie kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Voor het doen van onderzoek zullen eventuele reiskosten voor archiefbezoek, afdrukken van informatie enz. in rekening worden gebracht.

Indien gewenst kunt u een afspraak maken in het museum, u bent van harte welkom.

Voor uw reacties klik hieronder.