Museum 'Het Land van Strijen'

 

Uitleg Beeldbanken

Uitleg beeldbanken

Een beeldbank kan worden omschreven als een registratie en beheerprogramma voor objecten in de ruimste zin, zoals museum inventaris, boekencollectie, verenigingsbladen, fotoverzamelingen enz. De beeldbanken zijn ingericht per toepassingsgebied en naar behoefte uit te breiden.

Het programma is ontwikkeld door Gerard van Nes van het Zijper museum. Het programma bevat alle functies om objecten te registreren, te beschrijven en te beheren. De beeldbanken zijn ondergebracht op een webserver bij een provider, waardoor de gegevens zijn te raadplegen via internet. In december 2021 lag het aantal gebruikers al ver boven de honderd verenigingen / instellingen die gebruik maken van beeldbanken.

Welke Beeldbanken worden gebruikt binnen Het Land van Strijen

Op dit moment zijn er 4 Beeldbanken ingericht te weten:

De Heraut Beeldbank

Status: Gereed, te raadplegen op internet Hierin zijn alle tot nu toe uitgegeven exemplaren van de Heraut van Strijen te raadplegen met doorzoekbare teksten. De laatste 3 jaargangen zijn niet in te zien, maar zijn nog te koop in het museum.

De Boeken Beeldbank

Status: In bewerking, gedeeltelijk te raadplegen op internet. Hierin worden alle boeken uit de verenigingsbibliotheek geregistreerd en beschreven. De boeken zijn niet doorzoekbaar op de tekst.

De Museum Objecten Beeldbank

Status: In bewerking, gedeeltelijk te raadplegen op internet Hierin worden alle museum objecten, incl. textiel, geregistreerd en beschreven.

De Beeldbank Beeld en Geluid

Status: In bewerking, nog niet te raadplegen op internet.

Zoeken in de Beeldbank:

Kies in het hoofdmenu BEELDBANKEN en klik in het menu welke Beeldbank je wilt doorzoeken. In de toekomst zal er een uitgebreide uitleg binnen de beeldbanken worden opgenomen.

Het scherm waarmee kan worden gezocht bestaat ruwweg uit 2 vakken. Boven, het groene zoekblok:
Met in veld nr.1 de mogelijkheid een woord, zin of nummer in te vullen. Van b.v. een Heraut kan ook de OCR- tekst worden weergegeven, dan onder nr. 6 OCR-tekst Ja aanvinken. Zoeken kan ook via het z.g. linkblok onder het groene vak, door een keuze maken uit de blauwe tekst. Hiermee wordt direct naar de gezochte informatie gesprongen.