Museum 'Het Land van Strijen'

 

Genealogie

Was het in het verleden noodzakelijk om voor het inzien van persoonsgegevens, notariële akten enz. een bezoek te brengen aan een archief, met de huidige stand van het internet is het mogelijk zelf thuis al heel veel gegevens te verzamelen en te verwerken op uw computer. Veel archieven hebben zich hierop aangepast door het scannen van documenten die in de studiezaal, of vanuit huis via internet zijn te raadplegen. Het is om die reden dat het archiefbezoek voor derden door de werkgroep genealogie tot een minimum wordt beperkt. Wel kan er een beroep gedaan worden op de binnen de vereniging aanwezige kennis en gegevens. Starters worden op weg geholpen en mogelijkheden gedemonstreerd.

Ons hoofddoel

Het verzamelen van familiegegevens van personen die oorspronkelijk uit de regio Strijen afkomstig zijn of hier al generaties lang wonen, deze gegevens op te slaan en te beheren in een Genealogie programma.

De onderzoekresultaten en kennis wordt veelal gebruikt door de groepen Beeld en Geluid, Landbouw en Bewoners geschiedenis om gezinssamenstelling, leeftijden en familierelaties te achterhalen.

Sinds oktober 2004 beschikking we over burgerlijke standsgegevens - voor zover deze toegankelijk zijn i.v.m. de wet op de privacy - van de regio Strijen, gebaseerd op de originele akten.
Deze gegevens willen we graag aanvullen met informatie uit recente bronnen zoals geboorte, huwelijk, overlijden enz. wij vragen dan ook hierbij om uw informatie in de vorm van geboortekaartjes, huwelijksaankondiging, overlijdensberichten enz. met ons te delen zodat we deze gegevens in ons archief kunnen verwerken.

Met de al beschikbare gegevens is het mogelijk om de basis voor een stamboom te genereren die kan dienen als een basis voor uw onderzoek.

Verder is er een regelmatige samenwerking met de werkgroep Genealogie van de Historische Vereniging ’s-Gravendeel.

Vragen m.b.t. genealogie

Stuur een E-mail (zie onder) met de volgende gegevens: Naam, adres en een duidelijke omschrijving van de gezochte gegevens met vermelding welke gegevens u al bezit en uit welke bron deze afkomstig zijn. Vragen met onvoldoende achtergrond informatie kunnen helaas niet in behandeling worden genomen
Voor het doen van onderzoek zullen reiskosten voor archiefbezoek, afdrukken van informatie enz. in rekening worden gebracht.

Indien gewenst kunt u een afspraak maken in het museum voor verdere uitleg.
U bent van harte welkom.

Voor uw reacties klik hieronder.