Museum 'Het Land van Strijen'

 

Van de bestuurstafel

Onder dit hoofdstuk kunt u mededelingen/informatie verwachten naar aanleiding van in de bestuursvergaderingen genomen besluiten, waarvan het bestuur vindt dat het van belang is om deze met u te delen. Dit kunnen zaken zijn die zowel de vereniging betreffen als het museum. Ook kan het informatie zijn naar aanleiding van besluitvorming in de jaarlijks te houden ledenvergadering.

Voor datumoverzicht geplande bestuursvergaderingen en de jaarverslagen, klik hieronder.