Museum 'Het Land van Strijen'

 

Textiel

De werkgroep textiel stelt zich ten doel om de aanwezige textielcollectie op verantwoorde wijze te bewaren en te presenteren. Aangeboden goederen worden, nadat de eigenaar afstand getekend heeft, beoordeeld op kwaliteit en ouderdom. Daarna gefotografeerd en opgenomen in de Objecten Beeldbank. Vervolgens worden ze opgeborgen in het museum.

Het doel is om op gezette tijden de collectie te exposeren met daarbij de kwetsbaarheid niet uit het oog te verliezen.
Voor het aanbieden van textiel kunt u contact opnemen met de werkgroep. De goederen moeten wel historische waarde hebben of gerelateerd zijn aan de regio Strijen.
De werkgroep behoudt zich het recht voor om goederen die niet voldoen aan deze eisen te weigeren.

Kist met merklap Schorten In de bedstee

Omdat het grootste gedeelte van de collectie niet permanent tentoongesteld kan worden is deze opgeborgen in zuurvrije dozen en papier. Regelmatig is controle in verband met eventuele schade door ongedierte (motten) en vocht noodzakelijk. Het presenteren van de stukken vereist een aparte aanpak die de objecten beschermt tegen invloeden van buitenaf zodat ze niet door iedereen aan te raken zijn en bescherming tegen licht is een vereiste.

Voor uw reacties klik hieronder.