Museum 'Het Land van Strijen'

 

Over ons

De Oudheidkundige Vereniging “Het land van Strijen” is opgericht op 17 juni 1987. Al snel kwam de wens naar voren een eigen museum te stichten, wat door de inzet van vrijwilligers met steun van gemeente, bedrijfsleven en fondsenwerving werd gerealiseerd.

Doelstelling

Alle kennis die over de regio Strijen wordt verkregen door historisch onderzoek of inventarisatie te behouden, uit te breiden, te rangschikken en vervolgens aan het publiek te tonen in de vorm van publicaties of exposities.

Het aanleggen en beheren van oudheidkundige en volkskundige collecties, betrekking hebbende op de regio Strijen.

Verder het behouden en beschermen tegen aantasting, in de ruimste zin, van de karakteristieke historisch gegroeide bebouwing evenals de landschappelijke waarde van bovengenoemd gebied.

Deelname en/of meewerken aan organisaties, instellingen en/of commissies die dienen tot het verwezenlijken van het gestelde in de laatste alinea van de doelstelling zoals:

 • Zitting in de Commissie Cultureel Erfgoed van de Gemeente Hoeksche Waard. Op deze wijze kan de vereniging direct invloed uitoefenen op dit deel van haar doelstelling.
 • Lidmaatschap van Het Erfgoedhuis Zuid-Holland voor cursussen en ondersteuning
 • Deelname aan de Erfgoedkoepel Hoeksche Waard. Door deze koepel wordt regelmatig een beroep gedaan op de vereniging om informatie beschikbaar te stellen betreffende historische gegevens over Strijen in de ruimste zin.
 • Deelname in de commissie HIB, Historie in Bibliotheek, om gezamenlijk met andere Verenigingen en Bibliotheken in de Hoeksche Waard activiteiten te organiseren.
 • Het Erfgoedhuis Zuid-Holland voor cursussen en ondersteuning.
 • Organisatie

  De verenigingsorganisatie wordt gekenmerkt door een functionele opdeling in:

 • Bestuur
 • Onderzoek en Documentatie
 • Museum, Tentoonstellingen en Archeologie
 • De vereniging heeft de ANBI status. Ref. Fiscaal nummer: 8082.94.301

  Financiële verantwoording klik hier.

  Beleidsplan klik hier.

  Lidmaatschap en Club van Honderd

  Lidmaatschap met ingang van 1 januari 2023 € 22,50 per jaar.

  Leden ontvangen drie maal per jaar het verenigingsblad “De Heraut van Strijen”, hebben gratis toegang tot tentoonstellingen en stemrecht op de ledenvergadering.

  Naast het gewone lidmaatschap is het ook mogelijk lid te worden van “de Club van Honderd”.

  Leden van de club van honderd, zijn leden die een overeenkomst tekenen om gedurende minimaal 1 jaar een bedrag van € 50,00 per jaar te doneren. Zij worden zowel in “De Heraut” als op een bord in de smederij vermeld. Het is ook mogelijk dit bedrag te verhogen met 2x of meer. Dit wordt op het bord aangegeven met een cijfer 2 enz. achter de naam.