Museum 'Het Land van Strijen'

 

Ledenvergadering

Overzicht agenda's en notulen Ledenvergaderingen

Bij dit onderdeel kunt u kennis nemen van de agenda en notulen van de drie laatst gehouden ledenvergaderingen. Zo kunt u op de hoogte blijven van de besluitvorming door de leden van de vereniging.

De door de ledenvergadering vastgestelde begroting en jaarrekening vindt u terug bij het onderdeel financiële verantwoording.

We willen u er nog op wijzen dat het 2e deel van de ledenvergadering ook toegankelijk is voor niet leden. Dit gedeelte wordt meestal verzorgd door derden. Voor het onderwerp kunt u deze website raadplegen of de regionale persberichten.

Plaats / Datum Agenda Notulen
  1. Salvatori, 18-10-2016, 19:30
Klik hier Klik hier Klik hier Klik hier

Voor meer informatie via E-mail klik hieronder.