Museum 'Het Land van Strijen'

 

Heraut Digitaal

Overzicht lijsten Herauten

Het verenigingsorgaan van de Oudheidkundige Vereniging Het Land van Strijen is de “Heraut van Strijen’.
Deze uitgaven zijn beschikbaar vanaf de eerste Jaargang 1988 nr. 1 tot 1 jaar voor het lopende verenigingsjaar.

Met behulp van onderstaande lijsten kan op een drietal wijzen worden gezocht:

Zoeken op... Excel document
  1. Het jaar van uitgifte, jaargang en nummer
Zoeken Heraut op artikel nr. artikel op nummer
  1. Onderwerp
Zoeken Heraut op onderwerp artikel op onderwerp
  1. Auteur
Zoeken Heraut op auteur artikel op auteur

Hierbij moet worden aangetekend dat in de lijsten de belangrijkste onderwerpen uit de Herauten zijn opgenomen. De Herauten kunnen dus meerdere onderwerpen bevatten. Deze zullen dan wel voornamelijk betrekking hebben op het museum en verenigingsnieuws.

Voor meer informatie via E-mail klik hieronder: